Liên hệ

Trường Tiểu học Yên Thượng

Địa chỉ: Xã Yên  Thượng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Hiệu trưởng: Triệu Thị Hỷ   

Số điện thoại: 02816292493

Email: THYenthuong@gmail.com

 bo-rac